Convocatòria d'audicions

Les inscripcions ja estan tancades.Convocatòria d'audicions obertes per a cantants lírics per optar a properes activitats d'AprÒpera (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) durant l'any 2022.

BASES

Data: dijous 28 abril 2022, entre les 10h i les 15h
Nova data! divendres 29 abril 2022, entre les 10h i les 15h

Lloc: Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, Sant Cugat del Vallès.

Bases:
(Versión en castellano más abajo

- Audicions obertes per a veus de soprano, mezzosoprano, tenor, baríton i baix per a les properes activitats d'Apròpera durant l'any 2022, totes remunerades.

- AprÒpera posa el pianista acompanyant. 
Pots portar el seu pianista de confiança, però les despeses del pianista les assumirà el mateix cantant i la qüota d'inscripció no varia.

- Es pot audicionar específicament per optar al cast B de l'espectacle "Òpera exprés - Anna Bolena" de Donizetti pels següents personatges:

Anna Bolena, soprano
Giovanna Seymour, mezzosoprano o soprano
Enrico VIII, baix
Lord Percy, tenor

Els assajos i concerts d'Anna Bolena seran entre setembre i desembre de 2022.

- Repertori
Audicions per Anna Bolena: Una ària del personatge + una ària de lliure elecció.
Audicions lliures: dues àries d'òpera de lliure elecció

- Quota d'inscripció: 30€ 
Cal abonar-la per transferència bancària 

Caixa Enginyers
Titular: Apròpera
Concepte: Audició + nom cantant
IBAN: ES60 3025 0001 1914 3363 4825

- Nova data límit inscripció: dimecres 27 abril.

- IMPORTANT. Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari i enviar per email a hola@apropera.cat els següents documents abans del 27 abril.

1) Breu currículum artístic (una pàgina en pdf)
2) Partitures en pdf de les àries de lliure elecció
3) Justificant bancari de l'ingrés de la quota d'inscripció

Gràcies!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONVOCATORIA AUDICIONES (versión en castellano)

Convocatoria de audiciones abiertas para cantantes líricos para optar a próximas actividades de AprÒpera (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) durante el año 2022.

Fecha: jueves 28 abril 2022, entre las 10h y las 15h
Nueva fecha: viernes 29 abril 2022,  entre las 10h y las 15h

Lugar: Escuela Municipal de Música Victoria de los Ángeles, Sant Cugat del Vallès.

Bases:

- Audiciones abiertas para voces de soprano, mezzosoprano, tenor, barítono y bajo para las próximas actividades de AprÒpera durante el año 2022, todas remuneradas.

- AprÓpera pone al pianista acompañante. Quien quiera, puede llevar a su pianista de confianza, pero los gastos del pianista los asumirá el propio cantante y la cuota de inscripción no varía.

- Se puede audicionar específicamente para optar al cast B del espectáculo "Ópera exprés - Anna Bolena" de Donizetti para los siguientes roles:

Anna Bolena, soprano
Giovanna Seymour, mezzosoprano o soprano
Enrico VIII, bajo
Lord Percy, tenor

Los ensayos y conciertos de Anna Bolena serán entre septiembre y diciembre de 2022.

- Repertorio
Audiciones para Anna Bolena: Una aria del personaje + una aria de libre elección de Donizetti o Bellini.
Audicions lliures: dues àries d'òpera de lliure elecció

- Cuota de inscripción: 30€ 

Abonar por transferencia bancaria a

Caixa Enginyers
Titular: Apròpera
Concepto: Audición + nombre cantant
IBAN: ES60 3025 0001 1914 3363 4825

- Nueva fecha límite inscripción: miércoles 27 abril.


- IMPORTANTE. Para formalizar la inscripción es necesario rellenar el formulario y enviar por email a hola@apropera.cat los siguientes documentos antes del 27 de abril:

1) Breve currículum artístico (una página en pdf)
2) Partituras en pdf de las arias de libre elección
3) Justificante bancario del ingreso de la cuota de inscripción

- Para cualquier duda o incidencia, contactar por email a hola@apropera.cat

¡Gracias!

AprÒpera

Som una associació sense ànim de lucre i el nostre principal objectiu és que t'enamoris de l'òpera igual que nosaltres.

AprÒpera organitza concerts, conferències, visites a assajos d'òpera i altres activitats innovadores i  divulgatives.

Director artístic: Marc Sala

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Contacte: hola@apropera.cat

Foto: Concert inaugural. ©Antoni Bofill 2019


Tornar a la pàgina principal

AprÒpera